Gizlilik Politikası

Bu Politika, bu Web Sitesinin Kullanıcısı olarak siz ve bu Web Sitesinin sahibi ve sağlayıcısı Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi  arasında geçerlidir. Bu Politika, Web Sitesini ve buradaki Hizmetleri veya Sistemleri kullanımınızla ilgili olarak tarafımızca toplanan tüm Verileri kullanımımız için geçerlidir.

1. Tanımlar ve Yorumlar

Bu Politikada aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara gelecektir:

"Hesap": Kullanıcılar tarafından Web Sitesindeki Materyallere ve/veya herhangi bir iletişim Sistemine erişmek için toplu olarak kullanılan kişisel bilgiler, Ödeme Bilgileri ve kimlik bilgileri anlamına gelir;

"İçerik": herhangi bir metin, grafik, görüntü, ses, video, yazılım, veri derlemeleri ve bu Web Sitesinde görünen veya bu Web Sitesinin bir parçasını oluşturan bir bilgisayarda depolanabilen diğer her türlü bilgi anlamına gelir;

"Çerez": Bu Web Sitesinin belirli bölümlerini ziyaret ettiğinizde Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük bir metin dosyası anlamına gelir. Bu, tekrar eden ziyaretçileri belirlememize ve Web Sitesinde gezinme alışkanlıklarını analiz etmemize olanak tanır. 

"Veri": Toplu olarak Web Sitesine gönderdiğiniz tüm bilgiler anlamına gelir. Bu, Hizmet veya Sistemlerimizden herhangi biri kullanılarak gönderilen hesap ayrıntılarını ve bilgileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir; 

"Tuger": Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi anlamına gelir; 

"Hizmet": Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi tarafından Web Sitesi aracılığıyla şimdi veya gelecekte kullanıma sunulan toplu olarak tüm çevrimiçi tesisler, araçlar, hizmetler veya bilgiler anlamına gelir;

"Sistem": Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi tarafından Web Sitesi aracılığıyla şimdi veya gelecekte kullanıma sunulan herhangi bir çevrimiçi iletişim altyapısı anlamına gelir. Buna web tabanlı e-posta, mesaj panoları, canlı sohbet olanakları ve e-posta bağlantıları dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir;

"Kullanıcı" / "Kullanıcılar": Web Sitesine erişen ve Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi tarafından istihdam edilmeyen ve istihdamları sırasında hareket eden herhangi bir üçüncü taraf anlamına gelir; ve "Web sitesi": şu anda kullanmakta olduğunuz web sitesi (www.tuger.us) ve bu sitenin tüm alt alanları ifade eder.

2. Toplanan Veriler

Sınırlama olmaksızın, aşağıdaki Verilerden herhangi biri toplanabilir:
2.1 isim;
2.2 doğum tarihi;
2.3 iş unvanı ve meslek;
2.4 e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi iletişim bilgileri;
2.5 posta kodu, tercihler ve ilgi alanları gibi demografik bilgiler;
2.6 Kredi/banka kartı numaraları gibi finansal bilgiler;
2.7 IP adresi (otomatik olarak toplanır);
2.8 web tarayıcı türü ve sürümü (otomatik olarak toplanır);
2.9 işletim sistemi (otomatik olarak toplanır);
2.10 yönlendiren bir siteyle başlayan URL'lerin listesi, bu Web Sitesindeki etkinliğiniz ve çıktığınız site (otomatik olarak toplanır); ve
2.11 Çerez bilgileri (aşağıdaki Madde 10'a bakın).

3. Veri Kullanımımız

 • 3.1 Gönderdiğiniz tüm kişisel veriler, web sitesinde sağlanan hizmetleri ve sistemleri kullandığınız sürece Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi tarafından saklanacaktır. Sağlayabileceğimiz herhangi bir iletişim sistemi aracılığıyla gönderebileceğiniz veriler, bir yıla kadar daha uzun bir süre boyunca saklanabilir.
 • 3.2 Kanunen bunu yapmak zorunda olmadığımız veya buna izin vermediğimiz ve Madde 4'e tabi olmadıkça, Verileriniz üçüncü şahıslara ifşa edilmeyecektir. Buna bağlı şirketlerimiz ve/veya grubumuzdaki diğer şirketler dahildir.
 • 3.3 Tüm kişisel Veriler, 1998 tarihli Veri Koruma Yasası ilkelerine uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır. Güvenlikle ilgili daha fazla ayrıntı için aşağıdaki Madde 9'a bakın.
 • 3.4 Yukarıdaki verilerin herhangi biri veya tamamı, web sitemizi kullanırken size mümkün olan en iyi hizmeti ve deneyimi sağlamak için zaman zaman tarafımızca talep edilebilir. Spesifik olarak, veriler tarafımızca aşağıdaki nedenlerle kullanılabilir:
 • 3.4.1 dahili kayıt tutma;
 • 3.4.2 ürünlerimizin/hizmetlerimizin iyileştirilmesi;
 • 3.4.3 ilginizi çekebilecek promosyon malzemelerinin e-posta yoluyla iletilmesi;
 • 3.4.4 E-posta, telefon, faks veya posta yoluyla yapılabilecek pazar araştırması amaçlı iletişim. Bu tür bilgiler Web Sitesini özelleştirmek veya güncellemek için kullanılabilir.

4. Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Hizmetleri

Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi, ödeme işlemleri, satın alınan ürünlerin teslimatı, arama motoru tesisleri, reklamcılık ve pazarlamayı içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan konularla ilgilenmek için zaman zaman diğer tarafların hizmetlerinden yararlanabilir. Bu tür hizmetlerin sağlayıcıları, bu Web Sitesinin Kullanıcıları tarafından sağlanan belirli kişisel verilere erişemez. Bu tür taraflarca kullanılan herhangi bir Veri, yalnızca Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi tarafından talep edilen hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli olduğu ölçüde kullanılır. Başka amaçlar için herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca, üçüncü şahıslar tarafından işlenen tüm veriler, bu politikanın şartları dahilinde ve 1998 tarihli Veri Koruma Yasası uyarınca işlenmelidir.

5. İşletme Sahipliği ve Kontrol Değişiklikleri

 • 5.1 Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi zaman zaman işini genişletebilir veya azaltabilir ve bu, belirli bölümlerin satışını veya belirli bölümlerin kontrolünün diğer taraflara devrini içerebilir. Kullanıcılar tarafından sağlanan veriler, bu şekilde aktarılan herhangi bir bölümle ilgili olduğu durumlarda, bu bölümle birlikte aktarılacaktır ve yeni sahip veya yeni kontrol eden taraf, bu politikanın şartları uyarınca, verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmasına izin verilecektir. 
 • 5.2 Kullanıcılar tarafından iletilen herhangi bir verinin bu şekilde aktarılması durumunda, önceden sizinle iletişime geçilecek ve değişiklikler hakkında bilgi verilecektir. Sizinle iletişime geçildiğinde, verilerinizin yeni sahip veya denetleyiciden silinmesi veya saklanması seçeneği sunulacaktır.

6. Verilerinize Erişimi Kontrol Etme

 • 6.1 Nerede veri göndermeniz gerekiyorsa, o verileri kullanımımızı kısıtlamak için size seçenekler sunulacaktır. Bu, aşağıdakileri içerebilir:
 • 6.1.1 Verilerin doğrudan pazarlama amaçları için kullanılması; ve
 • 6.1.2 Verileri üçüncü taraflarla paylaşmak.

7. Bilgi Saklama Hakkınız

 • 7.1 Web Sitesinin belirli alanlarına herhangi bir veri sağlamadan erişebilirsiniz. Ancak, web sitesinde bulunan tüm hizmetleri ve sistemleri kullanmak için hesap bilgilerini veya diğer verileri göndermeniz gerekebilir.
 • 7.2 İnternet tarayıcınızın çerez kullanımını kısıtlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki madde 10'a bakın.

8. Kendi Verilerinize Erişim

 • 8.1 Verileri görüntülemek veya değiştirmek için istediğiniz zaman hesabınıza erişebilirsiniz. Koşullarınız değişirse verilerinizi değiştirmeniz veya güncellemeniz gerekebilir. Pazarlama tercihlerinize ilişkin ek veriler de saklanabilir ve bunu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
 • 8.2 Küçük bir ücret karşılığında kişisel verilerinizin bir kopyasını isteme hakkına sahipsiniz.

9. Güvenlik

Veri güvenliği Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi için büyük önem taşımaktadır ve verilerinizi korumak için, çevrimiçi olarak toplanan verileri korumak ve güvence altına almak için uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürleri uygulamaya koyduk.

10. Bu Politikadaki Değişiklikler

Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi, zaman zaman gerekli gördüğümüz veya yasaların gerektirdiği şekilde bu gizlilik politikasını değiştirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik anında web sitesinde yayınlanacaktır ve değişiklikleri takiben web sitesini ilk kullanımınızda politika şartlarını kabul etmiş sayılacaksınız.

11. Bizimle İletişime Geçmek

Bu gizlilik politikasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bizimle help@tuger.us adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Politika güncellenme tarihi: 01.06.2023